Akreditace našeho pracoviště

Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 1.3.2012, rozhodlo podle zákona 95/2004 Sb., o udělení akreditace našemu pracovišti DĚTSKÉ ZDRAVÍ s.r.o.

Tímto rozhodnutím získáváme oprávnění k uskutečnění vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST.

Originál tohoto rozhodnutí je k nahlédnutí u vedoucího lékaře.


Rezidenční místa 2012

V tomto roce jsme získali dotaci na našeho prvního rezidenta.


Rezidenční místa 2014

V tomto roce jsme se stali úspěšnými žadateli o dotaci na rezidenční místo. (2.7.2014) viz http://mzcr.cz/Odbornik/obsah/seznam-uspesnych-zadatelu-o-dotaci-na-rezidencni-mista-pro-rok-2014_3125_3.html

Poslední výběrové řízení bylo vypsáno na těchto stránkách k 10.7.2014.