Objednávkový systém ordinací Horní lán 6.p. a 1.p.

Od 1.6.2017 byly provedeny změny v našem objednávkovém systému. Doposud byl systém využíván pouze k objednávání do ordinace v 6. patře.

Od uvedeného data se mohou objednávat i pacienti do ordinace v 1. patře.


PROTO JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY JSTE SI PŘI KAŽDÉM OBJEDNÁVÁNÍ ZVOLILI SPRÁVNOU ORDINACI. PŘEDEJDETE TÍM  ŘADĚ NEPŘÍJEMNOSTÍ, KTERÉ BY VZNIKLY JAK VÁM TAK TAKÉ LÉKAŘŮM I SESTŘIČKÁM.
          
Děkujeme za pochopení.

STRPENÍ systém se načítá ...........