Whatsapp

Většina z Vás určitě ví, že dáváme důležité informace o provozu našich ordinací na naše webové stránky. Bývají to informace o nepřítomnosti lékaře v ordinaci a jeho zástupech. Nebo například jak to bude o svátcích.

Pro vlastníky chytrých mobilních telefonů nabízíme nově zprostředkovat tyto informace prostřednictvím aplikace WHATSAPP. Tak se k Vám tyto informace dostanou snáze.

V rámci aplikace WHATSAPP jsme vytvořili novou skupinu DZ info, do které všechny zájemce o tuto službu přiřadíme.
Po přiřazení do skupiny již budete dostávat tyto informace automaticky.

Upozorňuji, že zprávy v tomto nastavení skupiny může rozesílat pouze správce - tedy DĚTSKÉ ZDRAVÍ 

Jak se do skupiny přihlásit?
Prosím, odešlete ze svých kontaktů Vaši vizitku formou (sdílení kontaktu) sms zprávy na telefon 724667258,

další způsob je:
odeslání sms ve tvaru DZ info_Jméno_Příjmení (dítěte, nebo jednoho z Vašich dětí) a telefonního čísla na telefon 724667258.

Vzor SMS: DZ info Jarmila Zdravá 777887788

Můžete také zadat 2 sms - za každého rodiče zvlášť.
Během následujících 24 hod Vás do skupiny přiřadíme. Jako potvrzení od  nás održíte první zprávu o zařazení do skupiny DZ info ve whatsup.

Odesláním této sms stvrzujete, že souhlasíte s využíváním této služby.
Služba je bezplatná.