BICOM jak funguje?

Biorezonanční metody v medicíně se využívají v Evropě již více než 25 let.

Každá substance (tedy i buňka, orgán či část těla, ale i viry, bakterie, pyly toxiny, nikotin atd) púsobí elektromagnetickým zážením.
Každá substance má podle svých vlastností také určitou typickou vlnovou délku, či frekvenci se zcela individuální charakteristikou. Ta se označuje jako frekvenční vzorek.

Komunikace mezi buňkami
Žijeme v období komunikace a informací. Je tedy na čase abychom si uvědomili, že tělo může fungovat a regulovat sebe samo pouze tehdy, když v něm probíhá správná komunikace  a tím i výměna informací mezi buňkami.
Zatěžující vlivy nebo substance mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.

Pokud je komunikace mezi buňkami narušena, je také ztížena jejich práce, což se může rychle projevit nejprve prostřednictvím více či méně jasných poruch duševního stavu, poklesu výkonu, chronické únavy a později také organickými změnami a tomu odpovídajícími symptomy.

Narušení buněčné komunikace
Mimobuňěčná tekutina lidského těla není jen vyživovací medium buněk. Slouží také jako "zvláštní skládka odpadu" pro zatěžující látky. Pokud jsou vylučující orgány jao například játra, žlučník, ledviny, střevo atd. přetíženy. protože voda je také kromě toho optimální registra informací, ukládají se zde také informace o zatěžujících substancích.  Tato oblast není pro současné laboratorní metody lehce přístupná.

Individuální a precizní zjištění zátěže pomocí biorezonance
Na biofyzikální úrovi mohou být takové zátěže většinou rychle a bezbolestně testovány. Přístroj BICOM zde nabízí cennou pomoc. Tak lze v mnoha případech zjistit, jaké zátěže mohou vést u pacientů k zdravotním poruchám (např. bakterie, viry, elektromag. smog, materiály zubní medicíny, alergeny atd.).

Léčba zátěží přístrojem BICOM s odpovídajícími frekvenčními vzorky
Vlastní tělesná regulace může být prostřednictvím biorezonanční terapie BICOM podporována a urychlována.
Komunikace mezi buňkami může opětr neomezeně probíhat. Záťěžové látky tak mohou výt z těla uvolněny a vyloučeny.
Po vyloučení škodlivin zpomocí přístroje BICOM se organismus dostává zpět do rovnováhy a je schopen poradit si se zátěžemi.

Zpět na BICOM úvodní stránku.