BICOM teorie

Současná medicína využívá k diagnostice a dále k léčbě znalostí biochemické úrovně. Nové poznatky vědy v oblasti kvantové fyziky nám ale pomáhají začít využívat nových znalostí biofyzikální úrovně.

Kvantová fyzika
se zabývá vlastnostmi subatomárních (elementárních) částic hmoty. Zde se dostáváme k jednomu z nejdůležitějších poznatků tohoto oboru: "Existuje dvojí aspekt hmoty - jednou jako částice a jednou jako záření" (Nobelova cena za fyziku 1929, Luis Victor Prince de Broglie).

To znamená, že ke každé částici hmoty patří také nutně elektromagnetické pole. Toto pole tedy také patří každé stavební buňce, orgánu (buněčnému celku) atd.
"Stavebními prvky" elektromagnetického záření jsou fotony, které se pohybují rychlostí světla. Bylo dokázáno, že fotony jsou vyzařovány také na buněčné úrovni. Buňky komunikují přes "světelné blesky" a tímto způsobem probíhá mezi buňkami výměna důležitých informací a to také samozřejmě rychlostí světla.

Zpět na BICOM úvodní stránku

Zdroj: materiály BICOM Optima, BIOMED CZ spol. s.r.o.