Homeopatie


Homeopatie je léčebná metoda, kterou v naší ordinaci používáme jako doplňkovou.

Jedná se o druh celostní medicíny, která vnímá pacienta jako celek a využívá k léčbě vysoce ředěné účinné látky volené na základě pravidla podobnosti. Toto pravidlo podobnosti je základní filozofií této léčby.

Lékař při vybírání preparátů posuzuje celkový stav pacienta, jeho potíže a na základě pravidla podobnosti zvolí nejvhodnější preparát.

Homeopatie je velmi vhodnou formou léčby pro malé pacienty, protože nemá žádné vedlejší účinky a homeopatika se dětem velmi dobře podávají.
Děti na tuto léčbu velmi dobře reagují, lépe než dospělí pacienti. 

V ordinaci pracujeme s preparáty firmy BOIRON a s produkty firmy ČESKÁ HOMEOPATIE.

Ceník naleznete - zde -