Naši pacienti a COVID

Připravili jsme pro Vás několik statistických informací z našich ordinací.
Použitá data: 
jaro 2020 -12.12.2021

Registrovaných pacientů:                     3018
Vystavené žádanky na testování PC:     2236
Covid prodělalo (zdokumentováno):        550 (18,2%)
Covid prodělalo (neevidováno):                  ? (bezpříznakoví, bez testů atd)

- počet pozitivních dětí:                          550
z toho                        
- pacienti zcela bezpříznakoví:                139 (25%)
- pacienti s běžnými příznaky virózy:       406 (74%)
- následné komplikace po Covid
  s hospitalizací(PIMS)                                1 (0,18%)
- těžší průběh nemoci 
  bez nutnosti hospitalizace                         4 (0,72%) (pubertální pac., febrilie)
- post covidový syndrom:                         neevidováno

V odborné literatuře se uvádí jako hlavní přínos vakcinace Covid - snížení výskytu těžkých covidových průběhů. 
Současné vakcíny prokazatelně nesnižují riziko přenosu nákazy.

Při Vašem rozhodování přihlížejte i k těmto dvěma aspektům.

Se současným přístupem k očkování dětí se neztotožňujeme, ale na žádost rodičů ji zajistíme.