GDPR

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNSTI DĚTSKÉ ZDRAVÍ s.r.o.

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Naše společnost má zavedena taková opatření, která plně zajišťují plnou ochranu námi spravovaných údajů.

Mezi tato opatření patří:

Informace o zdravotním stavu pacienta naše zdravotnické zařízení předává pouze osobně a to zákonným zástupcům pacienta.

Telefonické informace o zdravotním stavu pacienta (laboratorní výsledky atd.) jsou poskytovány pouze pokud je možná zřejmá identifikace telefonujícího. V opačném případě nebudeme moci takové informace telefonicky poskytnout.

Elektronické předání informaci osobního charakteru (v emailu atd) není poskytováno.

Pokud si zákonní zástupci pacienta přejí, aby byly informace o zdravotním stavu pacienta předávány třetím osobám (nevlastní otec, babička, sestra, teta atd). V takovém případě musí být sepsána žádost.

Více informací k tomuto tématu vám poskytneme v každé z našich ordinací.

Děkujeme za pochopení