Ordinace celostní medicíny a pediatrie - Horní lán, 6. patro

Tato ordinace zjišťuje komplexní péči pro dětské pacienty, která je hrazena zdravotními pojišťovnami, a současně péči v oblasti celostní a komplementární medicíny.
Celostní a komplementární medicína je poskytována nad rámec zdravotního pojištění a je zajištěna smlouvou o nadstandardní péči mezi pacientem a zdravotnickým zařízením.  Služba se platí jednorázovým paušálním poplatkem. Cílem této služby je individuální a celostní přístup k pacientovi, který propojuje pohledy západní (vědecké), celostní a komplementární medicíny.

Počet pacientů je limitován
, aby byla zabezpečena patřičná úroveň kvality péče. Noví pacienti jsou přijímáni pouze na základě individuální dohody. Kapacita je v současné době naplněna.

Ošetření pacientů v této ordinaci je zásadně na základě objednávkového systému, aby se předešlo zbytečnému čekání a to i v akutních případech.

Ordinační hodiny – zde -
Poradny pro kojence a konzultační hodiny
dle objednávkového systému.

Objednávání:
-          přednostně prostřednictvím webového portálu (na základě přístupových údajů),
-          nebo telefonicky denně mezi  7,30 - 8,30, na tel. číslech  583034652, nebo  604 922 274,
-          akutní případy v pozdější hodiny dle individuální telefonické domluvy.

Poskytování informací o výsledcích laboratorních vyšetření:
v době 10,30 – 11,00 – zdvořile prosíme pacienty o dodržování tohoto termínu, aby nedocházelo k rušení lékaře v průběhu ordinace.

Provoz zajišťují:

vedoucí lékař - MUDr. Pavlína Zaoralová (děti),
lékař             - MUDr. Petra Robertson (aku - děti a dospělí).


Výkony komplementární medicíny:
-          laserová medicína - MUDr. Zaoralová Pavlína,
-          biorezonanční medicína – Ing. Zaoral Jaromír,
-          akupunktura - MUDr. Zaoralová Pavlína, MUDr. Petra Robertson,
-          dietetologie - MUDr. Zaoralová Pavlína,
-          terapie Bachovými esencemi - MUDr. Petra Robertson,
-          EAV diagnostika - MUDr. Petra Robertson,

sestry: Jan Petrů
recepce: Petra Valentová

Vedoucí provozu:  Ing Jaromír Zaoral

Zpět - na předchozí stránku