Vyhodnocení naší veřejné sbírky pro rok 2022

Oznamujeme Vám, že k 31.12.2022 byla ukončena první část naší veřejné sbírky vypsané za účelem finanční nebo hmotné pomoci osobám nebo rodinám, které se dostaly do tíživé životní situace. Tato sbírka byla zaměřena na rodiny, které navštěvují naše ordinace.

K 31.12.2022 bylo na transparentním účtu shromážděno 95.902,00Kč.
Sbírky se zúčastnilo 24 dárců.

Počátkem ledna 2023 bylo našimi zdravotníky rozhodnuto:
- že v rámci podpory bude darováno 95.000,00 Kč,
- zůstatek na účtu činí 902,00Kč, tato částka přejde do roku 2023.

Našimi zdravotníky bylo rozhodnuto, že se částka 95.000,00 Kč rozdělí mezi potřebných pět rodin.
K 25.1.2023 došlo k předání všech pěti darů.

Vyúčtování veřejné sbírky bude předáno, v souladu s legislativou, odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Společnost DĚTSKÉ ZDRAVÍ s.r.o. děkuje všem dárcům.
Děkujeme všem za Vaši podporu.

Zveřejněno 25.1.2023


Veřejná sbírka určená pacientům a jejich rodinám v tíživé životní situaci

Současná doba je velmi složitá. Přichází inflace, narůstají ceny energií, potravin atd. Většina domácností se s touto situací dokáže vyrovnat. Některé snáze, jiné již s obtížemi.

Je ale také řada domácností, které se potýkají ještě s hlubšími problémy, např. ztrátou zaměstnání, nemocí nebo dokonce ztrátou blízké osoby. To má za současné situace o to závažnější dopady.

Stále častěji se setkáváme s těmito problémy i mezi našimi pacienty. To nás vede k tomu nebýt pasivní a snažit se dělat kroky, které mohou těmto lidem alespoň trochu pomoci.

Proto jsme se rozhodli uspořádat veřejnou sbírku na podporu těchto rodin či osob.

Přichází čas Adventu, čas pomoci druhým.

Sbírka probíhá formou shromažďování příspěvků na transparentním účtu:
123-7793350247/0100.

Váš příspěvek tedy posílejte převodem na tento účet.
Variabilní symbol uvádějte pouze v případě, že dárcem je firma - uvádějte IČ společnosti.

Účel sbírky: „Sbírka za účelem finanční nebo hmotné pomoci osobám nebo rodinám, které se dostaly do tíživé životní situace.

Celá částka, která bude na tento účet připsána, půjde našim potřebným pacientům nebo jejich rodinám, které tuto pomoc potřebují. Kam bude podpora směřovat a jak budou prostředky rozděleny, rozhodnou společně naši lékaři, kteří situaci v rodinách dobře znají. Všechny získané prostředky budou použity k účelu sbírky. Žádné peníze z této sbírky nebudou určeny k zajištění provozu sbírky.

Finanční příspěvky můžete posílat na účet do 31. 12. 2022. Předání darů pak proběhne do 15. 1. 2023.

Prostředky budou předány potřebným formou finanční nebo hmotné pomoci.

Veškeré transakce jsou zveřejnovány na stránkách KB - zde -

Kontrolu a dozor nad konáním sbírky zajišťuje Krajský úřad Olomouckého kraje.

Jménem naší společnosti děkujeme za jakýkoliv příspěvek.
Jsme rádi, že s námi myslíte i na druhé.

DĚTSKÉ ZDRAVÍ s.r.o.
MUDr. Pavlína Zaoralová a kolektiv

Zveřejněno 30.11.2022