Sbírka pro potřebné pacienty 11/2023

Vážení rodičové,

s přáním dobrého dne Vám píšu jménem naší organizace DĚTSKÉ ZDRAVÍ, která poskytuje péči a podporu pacientům v Olomouci. Naše společnost si klade za cíl zlepšovat kvalitu života našich pacientů, a tedy i těch, kteří se potýkají s vážnými zdravotními obtížemi a finanční nouzí.

Již od minulého roku organizujeme sbírku pro potřebné pacienty, kteří čelí finančním výzvám v souvislosti s jejich léčbou a péčí. S Vaší štědrou podporou bychom chtěli dosáhnout našeho cíle a poskytnout pomoc těm, kteří to potřebují.

Přijměte naši žádost o poskytnutí daru ve formě finanční podpory. Každý příspěvek bude použit s maximální péčí a transparentností k zajištění toho, že potřební lidé v našem okolí tuto potřebnou pomoc obdrží.

Vyúčtování sbírky za období 11/2022 – 10/2023 naleznete na této stránce níže.

Vaše podpora by byla pro nás obrovským přínosem a pomohla by nám dosáhnout našeho cíle. Dary můžete posílat na transparentní účet: 123-7793350247/0100,
nebo QR platbou:


Možné otázky Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 724667258, či emailu jzaoral@detskezdravi.cz

Děkujeme Vám za Váš čas a případnou podporu. Jsme přesvědčeni, že společně můžeme vytvořit rozdíl v životech těch, kteří to nejvíce potřebují.

S úctou,

MUDr. Pavlína Zaoralová,
DĚTSKÉ ZDRAVÍ s.r.o.


Vyúčtování sbírky 11.2022 - 10.2023

V prvé řadě chceme poděkovat všem dárcům, kteří přispěli v průběhu uplynulého roku na sbírku kterou pořádáme.

Ze zákona máme povinnost předat jednou ročně vyúčtování sbírky krajskému úřadu a to takém proběhlo.

S výsledky hospodaření chceme seznámit i Vás.

Shromážděné prostředky byly vyplaceny rodinám našich pacientů, které se ocitly v těžké životní situaci, ať to byla již nemoc či ekonomická situace v rodině.

Pomocí sbírky jsme shromáždili:            151.600,00 Kč
Na této částce se podílelo 27 dárců.

Obdarovali jsme 5 rodin v částkách od 10.000,-Kč do 64.625,70Kč.
V jednom případě byl předán finanční dar a dřevo na topení. V ostatních případech byly vydány pouze finanční prostředky.
Celkem byly vydány prostředky ve výši: 119.625,70 Kč
Bankovní poplatky:                                    1.488,00 Kč
Zůstatek na účtu k 31.10.2023:               30.486,30 Kč

Ještě jednou děkujeme za pomoc. 

Tým DĚTSKÉ ZDRAVÍ


Veřejná sbírka určená pacientům a jejich rodinám v tíživé životní situaci 11/2022

Současná doba je velmi složitá. Přichází inflace, narůstají ceny energií, potravin atd. Většina domácností se s touto situací dokáže vyrovnat. Některé snáze, jiné již s obtížemi.

Je ale také řada domácností, které se potýkají ještě s hlubšími problémy, např. ztrátou zaměstnání, nemocí nebo dokonce ztrátou blízké osoby. To má za současné situace o to závažnější dopady.

Stále častěji se setkáváme s těmito problémy i mezi našimi pacienty. To nás vede k tomu nebýt pasivní a snažit se dělat kroky, které mohou těmto lidem alespoň trochu pomoci.

Proto jsme se rozhodli uspořádat veřejnou sbírku na podporu těchto rodin či osob.

Přichází čas Adventu, čas pomoci druhým.

Sbírka probíhá formou shromažďování příspěvků na transparentním účtu:
123-7793350247/0100.

Váš příspěvek tedy posílejte převodem na tento účet.
Variabilní symbol uvádějte pouze v případě, že dárcem je firma - uvádějte IČ společnosti.

Účel sbírky: „Sbírka za účelem finanční nebo hmotné pomoci osobám nebo rodinám, které se dostaly do tíživé životní situace.

Celá částka, která bude na tento účet připsána, půjde našim potřebným pacientům nebo jejich rodinám, které tuto pomoc potřebují. Kam bude podpora směřovat a jak budou prostředky rozděleny, rozhodnou společně naši lékaři, kteří situaci v rodinách dobře znají. Všechny získané prostředky budou použity k účelu sbírky. Žádné peníze z této sbírky nebudou určeny k zajištění provozu sbírky.

Finanční příspěvky můžete posílat na účet do 31. 12. 2022. Předání darů pak proběhne do 15. 1. 2023.

Prostředky budou předány potřebným formou finanční nebo hmotné pomoci.

Veškeré transakce jsou zveřejnovány na stránkách KB - zde -

Kontrolu a dozor nad konáním sbírky zajišťuje Krajský úřad Olomouckého kraje.

Seznam dárců kteří přispěli na tuto sbírku - zde -

Jménem naší společnosti děkujeme za jakýkoliv příspěvek.
Jsme rádi, že s námi myslíte i na druhé.

DĚTSKÉ ZDRAVÍ s.r.o.
MUDr. Pavlína Zaoralová a kolektiv

Zveřejněno 30.11.2022