Elektronický objednávkový systém ordinace Horní lán 1. patro

Elektronické objednání (prostřednictvím webových stránek) do ordinace Horní lán 1. patro není možné.

před příchodem do  ordinace vždy DODRŽUJTE TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ

na tel. čísle:
Horní Lán 1. patro -  733 551 242, případně 585 417 277,