WhatsApp

Většina z Vás určitě ví, že dáváme důležité informace o provozu našich ordinací na naše webové stránky. Bývají to informace o nepřítomnosti lékaře v ordinaci a jeho zástupech. Nebo například, jak to bude o svátcích.

Pro vlastníky chytrých mobilních telefonů nabízíme nově zprostředkovat tyto informace prostřednictvím aplikace WhatsApp. Tak se k Vám tyto informace dostanou snáze.

V rámci aplikace WhatsApp jsme vytvořili novou skupinu DZ info, do které všechny zájemce o tuto službu přiřadíme.
Po přiřazení do skupiny již budete dostávat tyto informace automaticky.

Upozorňujeme, že zprávy v tomto nastavení skupiny může rozesílat pouze správce - tedy DĚTSKÉ ZDRAVÍ 

Jak se do skupiny přihlásit?
Prosím, odešlete ze svých kontaktů Vaši vizitku, formou sdílení kontaktu, přes sms zprávy na telefon 724667258.

Další způsob je:
odeslání sms ve tvaru DZ info_Jméno_Příjmení_tel.číslo (jméno a příjmení dítěte, nebo jednoho z Vašich dětí a telefonního čísla) na telefon 724667258.

Vzor SMS: DZ info Jarmila Zdravá 777887788
nebo:        
DZ info_Jarmila_Zdravá_777887788

Pokud chcete, aby zprávu dostávali oba rodiče, musíte zaslat 2 sms - 1 sms za každého rodiče zvlášť. Potom za příjmení pište ještě otec, matka.
Příklad: DZ info Jarmila Zdravá matka 777887788
nebo:  
DZ info_Jarmila_Zdravá_otec_777887788

Během následujících 24 hod. Vás do skupiny přiřadíme. Jako potvrzení od nás održíte první zprávu o zařazení do skupiny DZ info ve WhatsApp.

Odesláním sms stvrzujete, že souhlasíte s využíváním této služby.
Služba je bezplatná.

aktualizováno 11. 3. 2020